Photos: Harry Heuts
Related press release: https://basquiat.schunck.nl/persbericht-koningin-maxima-zet-graffiti-tag-voor-basquiat/

Om op te slaan, gebruik rechtermuisknop > ‘Opslaan als’